برچسب "دبیر حزب موتلفه استان بوشهر"

حفظ وحدت و انسجام ملی ضامن پیروزی کشور است

دبیر حزب موتلفه استان بوشهر گفت: امروزه هم در برابر دشمنان خارجی که کمر به نابودی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بسته اند، حفظ وحدت و انسجام ملی و پیروی از رهبر معظم انقلاب ضامن پیروزی کشور است.