مراسم ها

مراسم سومین سالگرد مرحوم علی اکبر پرورش

به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، مراسم سومین سالگرد مرحوم استاد علی اکبر پرورش عضو