میرسلیم: رسانه‌های نرم پناهگاه امن مخاطبان در فضای مجازی باشند

2016-12-20 ۰ نظر

به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی به نقل از هفته نامه شما، سید مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درخصوص رسانه های الکترونیک و لزوم تعیین راهبردهایی برای مدیریت افکار عمومی در فضای مجازی تاکید کرد: رسانه های نرم پناهگاه امن مخاطبان در فضای مجازی باشند.

مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

*ضرورت عبور از رسانه های کاغذی به رسانه های نوین چیست و نقش این رسانه ها را در آگاه سازی عمومی چگونه ارزیابی می فرمایید؟

امروزه مردم مایلند در هر لحظه به آخرین اطلاعات تخصصى مورد نیاز خود دست یابند. این امر در بهترین شرائط با روزنامۀ کاغذى ، یک بار در هر شبانه روز میسر مى شود در حالى که با نسخۀ نرم (الکترونیک) در هر لحظه به سریعترین وجه امکان پذیر است.

*رویکرد خلاصه گزینی فعلی (مشهور به اخبار ساندویچی) – که از یک سو فرصت تبیین ندارد، اما بیشتر خوانده می شود و با سرعت بالا مرزها را در می نوردد – را افزاینده بصیرت و آگاهی عمومی می دانید یا گمراه کننده؟ برای بهبود اثر آن چه باید کرد؟

این نیاز امروزه جامعه است: فرصتها محدودتر شده و مراجعه به خلاصه طرفدار پیدا کرده است. براى دور ماندن از گمراهى ، تولید کنندگان اخبار خلاصه باید ، با آموزشهاى جدید، بتوانند مطالب را به گونه اى ارائه دهند که مانع گمراهى خوانندگانشان شوند. اینها جزو فنون جدید گزارش دهى خبرى است و بعضى از رسانه ها توانسته اند بهتر از دیگران از پس آن برآیند زیرا براى آن سرمایه گذارى کرده اند.

*با توجه به شرایط مطلوب برای رشد شایعات و فراگیر شدن آنها در رسانه های نوین ، چه راهکاری برای مقابله با آن پیشنهاد می فرمایید.

مردم اغلب در اثر هجوم اطلاعات مختلف و پرکنده دچار گیجى اطلاعاتى مى شوند؛ رسانه هاى نرم بویژه باید در فضاى مجازى با دسته بندى مطالب و ارجاع هاى زمانى و زمینه اى درست و داهیانه مخاطبان خود را از گیجى اطلاعاتى مصون نگهدارند و در واقع در فضاى مجازى به نوعى پناهگاه امن دست یابند که در آن پناهگاه از شر اخبار هرز در امان بمانند.

*بسیاری معتقد بودند انتخابات مجلس دهم نشاندهنده قدرت این رسانه ها در انتخابات است، آیا این گزاره را درست می دانید؟ با توجه تفاوت های انتخابات مجلس با ریاست جمهوری، تأثیرگذاری این رسانه ها در انتخابات ۹۶ را چگونه تخمین می زنید؟

قطعاً در انتخابات مجلس دهم رسانه هاى نرم مؤثر بوده اند ولى اثر غالب را بویژه در شهر تهران موضع گیرى ناشى از لشگرکشى سیاسى و دوقطبى کردن انتخابات داشت. با توجه به عدم اصلاح قانون انتخابات آن خطر انتخابات شوراى اسلامى شهر را تهدید مى کند ولى بر انتخابات ریاست جمهورى اثرگذار غالب نخواهد بود.

*حزب نماد خرد جمعی و تولید محتوا در یک فرایند زمان بندی شده است، اما رسانه های نوین به لحظه خبر، تحلیل و ضدخبر تولید می کنند. بایسته های تعامل حزبی و رسانه در دوران حاضر از منظر حضرتعالی چیست؟

در حزب مسئولان سیاسى باید از فرآیند نوین خبررسانى لحظه اى و آفات اطلاع رسانى گیج کننده آگاه شوند و براى تولید سریع و مناسب اخبار لحظه اى فرآیند مناسب تصمیم گیرى جمعى سریع را بکار بندند و تمرین کنند والا از صحنۀ رقابت وامى مانند.

*با توجه به انتشار هزارمین شماره روزنامه الکترونیکی شما چه انتقاد و پیشنهاد هایی در راستای ارتقای این روزنامه دارید؟

روزنامه در نسخۀ نرم خود مسیر موفقیت آمیزى را طى کرده و براى بهبود کار خود باید در زمینۀ دسته بندى و ارجاعات متقابل و دسترسى به سوابق و جمع بندى هاى تخصصى و بصیرت بخش مخاطبان خود را کمک کند.

Print Friendly, PDF & Email

بدون نظر تا کنون

مکالمات را مشاهده کنید

بدون نظر!

شما بایدوارد شوید برای ارسال یک نظر.

<