محمد علی امانی: مجلس، مردمی شدن اقتصاد را تسهیل کند تا فساد کم شود

2016-11-23 ۰ نظر

با محمد علی امانی دبیراجرایی حزب موتلفه اسلامی در خصوص اقتصاد مقاومتی به گفتگو نشستیم، وی قائل به افزایش نقش مردم در گرداندن چرخه اقتصاد کشورو معتقد است اقتصاد دولتی در جهت گسترش حاکمیت بر مردم است نه رفع نیازهای اقتصادی آحاد جامعه. مشروح گفتگو را در ذیل می خوانید.

 

به عنوان اولین سوال تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو چیست؟

در اجرای اقتصاد مقاومتی اگر همه دست اندرکاران به این جمع بندی برسند که ظرفیت آحاد کشور را در ارتباط با فعالیتهایی که می توانند در راستای اقتصاد مقاومتی انجام بدهند،مد نظر قرار دهند و کار را از دولت به مردم منتقل کنند، اقتصاد مقاومتی محقق می شود در غیر این صورت هر چقدر شعار دهیم، اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا نمی کند.

 

فرصتهای بهره مندی از ظرفیت اقتصاد مقاومتی چیست؟ و به چه گونه می توان این بحث را کاربردی کرد؟

به اعتقاد من اگر ما این فرمول،که کار مردم را به خودشان واگذار کنیم، به کار ببریم و به این یقین برسیم که مردم در هم ه زمینه ها این توانایی را دارند که بتوانند از توان ملی خود برای معیشت زندگی خود، بهره وری و توسعه فعالیتشان استفاده کنند، اقتصاد مقاومتی محقق می شود. لذا نمی توانیم بگوییم اجرای اقتصاد مقاومتی مثلا فقط در امر کشاورزی و… است، بلکه در همه امور کشور ساری و جاری است. اگر کسانی که زمام دار امور کشورند، به این اعتقاد برسند که اگر کار مردم را به خود مردم واگذار کنند و مردم را در مقام اجرا نه در حرف بلکه در عمل قبول داشته باشند، مردم این استعداد را دارند.اقتصاد مقاومتی،مبانیش این هست که به کار گیری توان مردم برای تامین معیشت جامعه که اگر این امر محقق شود و در همه
زمینه ها مردم این توان را دارند که از استعداد خود برای تامین نیازهای خود استفاده کنند.

 

در زمینه رفع قوانین دست و پا گیر بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی، مجلس چه قدمی می تواند بردارد؟

تا اصل اولی که عرض کردم در امر اقتصاد مقاومتی اجرا نشود، هر چقدر مجلس بخواهد قوانین دست و پا گیر را از سر راه مردم بردارد،در این موضوع مهم که تاکید مقام معظم رهبری هم هست، هیچ تفاوتی نمی کند. در قدم اول باید سیاستگذاری هایمان رادرست کنیم. همه کسانی که دست اندرکار اقتصاد کشور هستند،باید به این نتیجه برسند که توان مردم و توان ملی جامعه می تواند موانع را بردارد و تامین معیشت مردم را به دست خودشان و با امکانات موجودشان انجام دهد. اگر این امر محقق شود خود به خود تمام موانع و  قوانینی که در طول این سه دهه یا قبل از انقلاب مانع بوده است، برداشته می شود. اصل را باید مدنظر قرار دهیم و اینها فروعات کار است. تا اصل را نداشته باشیم، هر چه که مجلس بخواهد در این زمینه سرمایه گذاری کند،سیاستگذاری که مقام معظم رهبری مدنظرشان است اعمال نخواهد شد.

 

نقش کارگاه های کوچک زود بازده در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی چه می تواند باشد؟

کارگاه های کوچک زود بازده به دست خود مردم اداره
می شود. در ارتباط با این کارگاه ها،بعضی قوانین وضع شده، دست و پا گیر است و به همین جهت، نمی توانند با دنیا رقابت کنند.لازمه اش این است که قوانین حمایتی در مورد این کارگاهها اجرایی شود و متاسفانه کارگاههایی داریم که به تولید رسیده است اما بدلیل واردات بی رویه به کشور توان رقابت ندارند و روز به روز شاهد این هستیم که ورشکست می شوند و کارگاه را تعطیل می کنند. اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی در کشور انجام شود باید به یک واقعیت تن دهیم که مردم توان تولید موفق را دارند. اما متاسفانه دولتهایی که از جریانات مختلف در طول این سه دهه بر سر کار آمدند، این واقعیت را کتمان کردند و برای اینکه بتوانند سلطه حاکمیتی بر مردم داشته باشند، نگذاشتند واگذاری امور به مردم محقق شود.از طرق مختلف مقام معظم رهبری تاکید بر این دارد که کار را به مردم واگذار کنید، متاسفانه ما هر ساله تابلوها را به احتزاز در می آوریم. اما زیر تابلو، عکس آن چیزی که شعار می دهیم عمل می کنیم.

 

فکر می کنید مجلس در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی چه دستور کاری در پیش رو بگیرد؟

در خصوص اقتصاد مقاومتی، کمیسیونهای اقتصادی مجلس محور کار هستند، اما اجرای اقتصاد مقاومتی عزم ملی
می خواهد.کمیسیون ها و نمایندگان به تنهایی نمی توانند این امر را محقق کنند. اگر روزی برسد با یک عزم ملی،دولت، مجلس و قوه قضائیه با هم دیگر توانشان را بگذارند و این سه نهاد یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه بخواهند سیاست های فرمان مقام معظم رهبری را در مورد اقتصاد مقاومتی اجرا کنند اگر مقلد ایشان هستند و اگر اعتقاد دارند فرمان ایشان باید اجرا شود،باید یک عزم جدی و ملی در این سه دستگاه اتفاق بیوفتد و یک شخص دلاور و قدرتمند هم مجری باشد، اقتصاد مقاومتی به راحتی محقق می شود. نمایندگان در طی یک دوره قانون گذاری، دولت طی تصدی مسئولیت اجرایی کشور با همراهی قوه قضائیه؛توان اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی را دارند و کار شاقی نیست، فقط عزم و اعتقاد می خواهد.

 

ارزیابی شما از عملکرد دولت در جهت اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی به چه گونه است؟

بنده نمره ای به هیچ دستگاهی اعم از مجلس، دولت و قوه قضائیه برای این امر نمی دهم.اول باید در این تحقق اقتصاد مقاومتی اعتقاد رخ بدهد. بعد در کنار اعتقاد،عزم سه دستگاه نیاز است و بعد هم اجرایی کردن آن.در طول سالهایی که شعار اقتصاد مقاومتی را دولتمردان دادند، با تعارفات کارها را دنبال کردند و از تعارفات بیرون نیامدند.اگر این مقوله انجام می شد وبه توانایی انجامش در کشور اعتقاد داشتند، امروز دچار چنین مشکلاتی عدیده ای در کشور نبودیم.نیاز به اعتقاد به توان داخلی داریم و متاسفانه شاهدیم این اعتقاد هنوز به صورت اجرایی در کشور محقق نشدهاست.

 

در حالی شاهد ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی به دولت هستیم که ستاد اقدام و عمل در این راستا حرکت مشهودی نکرده است . ارزیابی شما از اقدامات این ستاد چیست؟

از ستاد اقدام و عمل بخواهید گزارش عملکرد خود را برای تنویر افکار مردم ارائه دهند. مردم از این ستاد،فرماندهی اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است را می خواهند که باید اجرایی شود و جزء سیاستهای کلان نظام است.دولت مکلف است سیاستهای کلان مقام معظم رهبری را اجرایی کند.بخواهید گزارش بدهند که چه کار کردند،بعد متوجه می شوید جز تعارف چیز دیگری محقق نشده است. دولت اعتقادی به اجرای سیاستهای مقام معظم رهبری در خصوص اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی ندارد. در مقام حرف، خیلی زیبا
می گویند،ولی در مقام اقدام و عمل اعتقاد داریم که عزمی از دولتدر این زمینه نیافتیم.

 

مصداق اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در  کدام یک از بخشهای اقتصادی کشور بیشتر وجود دارد؟

تحقق اقتصاد مقاومتی اراده می خواهد که واگذاری کار به مردم است.وقتی در کشور ۸۵ درصد اقتصاد دست دولت است، در این اقتصاد، اقدام و عملی انجام نخواهد شد و این فسادهایی که متاسفانه شاهد هستیم هر روز از رسانه ها مطرح می شود، به دلیل اقتصاد دولتی است. اگر اقتصاد دست مردم باشد،شخصی خیانت به مالکیت خودش نمی کند، ولی اگر دست دولت باشد، هستند افرادی که به بیت المال خیانت کنند و گرفتاری از اینجا شروع می شود.

Print Friendly, PDF & Email

بدون نظر تا کنون

مکالمات را مشاهده کنید

بدون نظر!

شما بایدوارد شوید برای ارسال یک نظر.

<