رفقای نیمه راه و پدیده نفاق

2018-07-29 ۰ نظر
نصر عزیزی– لایه ای از سران اصلاح طلبان عبور از روحانی را بطور هماهنگ پیش گرفته و بنا دارند با سوءاستفاده از شرایط پیش آمده و طبق عادت گذشته سوار برموج شده و خود را تبریه نمایند. اگر نگاهی به نشریات زنجیره ای واجاره ای آنها افکنده شود، این خط هماهنگ مشهود است. اینکه چرا اصلاح طلبان به این رویکرد منافقانه رسیدهاند، چند دلیل دارد که به آنها پرداخته می شود:

۱٫ اصلاح طلبان نشان دادند رفیق نیمه راه هستند. از حضور روحانی درانتخابات دور اول ودوم به تطهیر سیاسی سابقه فتنه پرداختند روحانی هم خودرا تمام قد درد امان انها قرارداد غالب مسئولیت های نظام رابدون رعایت خطوط قرمز نظام دراختیار آنها گذاشت ووضع موجود هرچه هست، نتیجه عملکرد غالب این جریان هست.

۲٫ آن ها درتحلیل درون جریانی خود مشکلات جامعه را رها وبه چاره جویی دو انتخابات پیش روی می پردازندو اصرار دارند راه برون رفت از شکست احتمالی انتخابات آینده، مخالفت باادامه حضورر وحانی وتاکید بر استعفای ایشان دارند.

۳٫ لایه افراطی اصلاح طلبان ازرفاقت نیمه راهی منظور دیگری هم دارند آن هم مقدمه چینی برای فتنه ای است که آنطرف مرز درتدارک وبرنامه ریزی آن هستند. یکی از ابعاد این مقدمه همراهی بانو ع فضاسازی است که نظام رادر بن بست نشان می دهد یک راه علاج را، نه تغییر برخی مدیران، بلکه کنار کشیدن روحانی میداند.

۴٫ نفاق دیگر این لایه افراطی، همراهی وهماهنگی بامواضع وخواسته های امریکا در رویدادهای اخیر و شرایط اقتصادی پیش آمده میباشد. زیرا بهاری را که آنها سبز میکنند، اینها تبلیغ میکنند. اینها اصرار دارند راه برون رفت ازوضعیت خود ساخته، سازش با آمریکا و تسلیم همه جانبه میباشد. آخرین دسته گل این جریان، عزا گرفتن برای مرگ جاسوس خود فروخته و وطن فروخته ای چون امیر انتظام است. واین یعنی ارسال پیام وفاداری و ذلت و پشیمانی از مواضع انقلابی و ضدیت با نظام واین رویکرد از سنخ رفتار سازمان منافقین است. برخی از یاران این گروه از عوامل و عناصر همراه وهماهنگ منافقین هستند.

۵٫ یکی از ابعاد شناسایی فتنه آمریکایی۸۸، شناخت نیروها وعناصر منافقی بود که علیرغم دستگیری وزندان و… دراین دولت
مسئولیت های کلیدی داشته اند و هماهنگ با نفوذیها خود مسبب اوضاع کنونی بوده اند وحالا اپوزیسیون دولت روحانی شده
اند. اتفاقا اینها باید برکنار شوند، ولی دولت روحانی باید تااخر بماند و به وعده های خود عمل کند.

۶٫ نماد دیگر نفاق این جریان نیمه راه، نگرانی وناراحتی ومخالف با مواضعی است که روحانی بر اساس وظیفه قانونی وشرعی وسوگند یاد نموده، درسیاست خارجی خود اتخاذ کرده است. اگر نفاق هیچ علامت دیگر ی نداشته باشد که دارد، همین هماهنگی بین مواضع اینها وامر یکاییها وجبهه ضدانقلاب، بخصوص درشرایط اخیر، اوج نفاق است.

۷٫ نتیجه اینکه چند بار میتوان با امید امیدکردن ودادن فهرست امید واعتدال و فرصت دادن به نفاق میتوان مردم رافریب داد و ازاحساسات پاک ولطیف مردم سو استفاده کرد؟ ازاین نفاق و از این بدعهدی نیمه راهی، تنوری برای انتخابات داغ نخواهد شد و خداهم رسوا گر منافقان خواهد بود.

Print Friendly, PDF & Email

بدون نظر تا کنون

مکالمات را مشاهده کنید

بدون نظر!

شما بایدوارد شوید برای ارسال یک نظر.

<