راه‌های موفقیت دولت دوازدهم از نگاه مهندس «سید مصطفی میرسلیم»

2017-05-23 ۰ نظر
سیدمصطفی میرسلیم

۱-دولت جدید باید مسئولیت اجرای سیاستهاى کلی مصوب را به عهده گیرد و با برنامه ریزی شایسته خود را مجرى بداند.

۲-اهتمام دولت باید بر شکل گیرى یکپارچگى ملى باشد ضمن تسهیل فرآیند نقد سازنده.

۳-اصلاح روند اجراى قانون هدفمندى یارانه ها در مدّ نظر باشد: جهت دهى به تولید صنعتى و کشاورزى و خدماتى و پرهیز از توزیع یارانه هاى نقدى عمومى جز به مستحقان کمیته امداد و بهزیستى با راهبرد محرومیت زدایی. حتى در مورد مستحقان نیز اولویت را به تولید و اشتغال دادن.

۴-جامع نگرى سرزمینى و زمانى براى تحقق پیشرفت. توجه به ظرفیتهاى هر منطقه و درنظرگرفتن واقعیتها و آرمانها پیش بینى ابعاد آمایش سرزمین بویژه با توجه به بین نسلى بودن امکانات خدادادى.

۵-دولت دوازدهم ، باید دولت احیاء فرصتهاى از دست رفته باشد :

الف- فرصتى براى اصلاح فرآیند اجرایى اصل ۴۴ که باید انقلابى در کشور برپا

مى کرد ولى ٩٠درصد ‏اقدامات در شکل خصولتى ظاهر شد و گمراه ماند.

ب- فرصتى براى اصلاح اجراى قانون هدفمندى یارانه ها و تخصیص اعتبار بویژه برای ساماندهى اشتغال.

پ- فرصتى براى برخورد با مفاسد ادارى و رشوه و زیرمیزى و تنبیه کردن علنى متخلفان براى عبرت عموم و تشویق کارمندان صادق و مخلص.

ت- فرصتى براى اولویت دادن به پرداخت بدهى هاى دولت بویژه به بخش خصوصى براى جلوگیرى از ورشکسته شدن و تعطیلى آنها و درنتیجه جلوگیرى از رشد آمار بیکاران با علم به این که ۵٠درصد‏ صنعت در رکود کامل به سر مى برد.

ث- فرصتى براى برخورد با قاچاق در شکلهاى متنوعى که پیدا کرده و اقتصاد و بویژه اشتغال را فلج نموده است.

ج- فرصتى براى شناسایى و تقویت هسته هاى اقتصاد مقاومتى باسابقه و الگو قراردادن آنها براى افزودن بر تعداد بنگاههاى فعال واقعى در زمینه عملى سازى سیاستهاى اقتصاد مقاومتى.

چ-فرصتى براى برخورد با آنهایى که در دوران تحریم تمام اصول وجدان اخلاقى را زیر پا گذاشتند و وجهه همت خود را دستیابى ظاهرا موجه به حقوقهاى نجومى قراردادند.

ح- فرصتى براى اصلاح نابسامانی هاى ناشى از خودکامگى شهرداریها در بلندمرتبه سازى هاى غیر موجه براى کسب درآمد از واگذارى تراکم و فرصتى براى برخورد با زیرپاگذاشتن قواعد مسلم شهرسازى بویژه در کوهپایه ها. امروزه نه فقط تهران که همه شهرهاى بزرگ و متوسط و کوچک و حتى روستاها از آن انحراف در کسب درآمد و فروش تخلف و مفاسد اقتصادى و اجتماعى ناشى از آن متأثر شده و در امان نمانده اند.

خ- فرصتى براى شناخت و چاره جویى ناهنجارى هاى اجتماعى در اثر بى تدبیرى ، براى مدیریت و ارتقاء کیفیت فضاى مجازى و مهار کردن اعتیاد و تقویت بنیان خانواده و برخورد با مفاسد فرهنگى و هرزگیهاى اخلاقى.

د- فرصتى براى اصلاح قانون انتخابات و معنادار کردن مشارکت مردم با تعریف حوزه هاى انتخاباتى تک نماینده و اصلاح وضع نابسامان و طنزآلود انتخابات مجلس و شوراها در شهرهاى بزرگ و بویژه تهران که در آنها مردم را وادار به تحمل تبلیغاتى کور و پرهزینه و کم فایده و در نهایت رأى دادن به افرادى که اغلب شان ناشناخته اند و تعدادشان به بیست تا سى نفر در یک حوزه انتخابیه مى رسد؛ با این که سیاستهاى کلى انتخابات در تابستان ٩۵ ابلاغ شده و راه را براى اصلاح سریع هموار کرده است.

ذ- فرصتى براى اجراى واقعى و دلسوزانه و متعهدانه سیاستهاى کلى ابلاغى در زمینه آمایش سرزمین و اولویت ترابرى عمومى و علاج فنى آلودگى ها و اصلاح ساختار جمعیت و مهار حاشیه نشینى.

ر- فرصتى براى بهبود و تقویت بهداشت عمومى و مثلاً جلوگیرى مطلق از استفاده از فاضلاب براى کشت سبزیجات و صیفى جات و استفاده از مواد شیمیایى پروارکننده.

ز- فرصتى براى پیش گیرى از نضج گرفتن تدریجى بحران آب و تخریب فاجعه آمیز سازند سفره هاى زیرزمینى و فرو نشست دشتها در کشور و عدم بازیافت و تصفیه فاضل آب.

ژ- فرصتى براى به کارگیرى نیروى جوان تحصیلکرده و متخصص براى رفع مشکلات و هموار کردن راه پیشرفت کشور.

۶-دولت دوازدهم باید مبنا را بر خودباوری و مشارکت دادن به مردم و استقبال از نظارت عمومی بگذارد تا بتواند موفق شود. از امید واهی به آمریکا و اروپا باید پرهیز شود. نشناختن ماهیت پر از کینه آمریکا نسبت به انقلاب اسلامى و رفتار خدعه آمیز آمریکا نسبت به مردم ایران و برخورد تحقیرآمیز دولت آمریکا با حکومت ایران و تلاش مستمر آن دولت براى خاموش کردن نداى عدالت خواهى و حق طلبى و استکبارستیزى امت به پا خاسته ایران، فاجعه آفرین خواهد بود.

۷-نادیده گرفتن وصایاى مرحوم امام درباره ماهیت شیطانى آمریکا و کم اعتنایى به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در مورد غیر قابل اعتماد بودن آمریکا مانع پیشرفت کشور خواهد شد.

۸-تبدیل کردن تهدیدهای تحریم بتدریج و با همت جوانان تحصیلکرده و متخصص به صورت فرصت ؛ ولى تحریم در پسابرجام تهدیدى شد با هدف پژمردن قابلیتهاى خودى و سوزاندن فرصتهاى کسب شده ، و بیشتر به نفع شرکتهاى خارجى درآمد و اثرگذار شد بویژه با توجه به عدم آزاد شدن کامل اموال ما نزد بانکهاى خارجى.

Print Friendly, PDF & Email

بدون نظر تا کنون

مکالمات را مشاهده کنید

بدون نظر!

شما بایدوارد شوید برای ارسال یک نظر.

<