دیدار هیات سیاسی حزب موتلفه اسلامی با مسئول برنامه‌ریزی حزب کمونیست و مقامات استان گوئیجو چین

2017-03-02 ۰ نظر

به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، هیات اعزامی حزب مؤتلفه اسلامی به چین با مسئول برنامه‌ریزی حزب کمونیست چین پیرامون طرح‌های تحول اقتصادی و دستاوردهای آن گفتگو و تبادل نظر کرد.

در این دیدار پروفسور «فن جید» که دکترای اقتصاد و مدرس مدرسه ملی حزب حاکم چین است و پنج طرح تحول اقتصادی در چین را که موجب ارتقای قدرت اقتصادی و تغییر ساختار اقتصادی  تعاملات تجاری با جهان و حفظ محیط زیست در کنار تولید و بهبود رفاه اجتماعی شده است را تشریح و علل و عوامل موفقیت چین در تحقق این پنج عامل را مطرح کرد.

photo_2017-03-02_11-09-33

وی هماهنگی بین مردم با سیاستهای کلان نظام، کاهش بروکراسی و کاهش مراکز تصمیم‌گیری، سودآور کردن تولیدات، متناسب سازی اصلاحات اقتصادی با سطح تحمل مردم را از عوامل موفقیت چین در تحقق طرح تحول اقتصادی دانست.

مسئول برنامه‌ریزی حزب حاکم چین ثبات اجتماعی، هماهنگی بین اصلاحات داخلی و خارجی و گرایش بسوی علم و فن آوری درآمدساز و رعایت اولویت در کارآیی و عدالت را تبیین کرد.

ترقی رئیس هیات سیاسی اعزامی حزب مؤتلفه اسلامی نیز با توجه به اقدامات چین در رابطه با فقرزدایی و کاهش فقیران که از ۴۰ میلیون نفر به ۲۰ میلیون رسیده است، سرعت افزایش gdpهای مردم چین به ۸۰۰۰ دلار را یک موفقیت اقتصادی شگرف خواند.

وی همچنین خواستار اولویت دادن چین به سرمایه‌گذاری در کشورهای اسلامی در مسیر جاده ابریشم شد.

 

معاون کمیته نظارت و انضباط حزبی در استان گوئینجو: دفاتر حزب در استانها تضمین کننده تحقق سیاستهای حزب در سطوح کشورند

 به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، هیات سیاسی اعزامی حزب مؤتلفه اسلامی در ادامه سفر خود به چین در استان گوئیجو با مسئولین استانی حزب حاکم چین پیرامون برنامه‌های توسعه و سازندگی استان و روش مبارزه با فساد و نقش حزب در پیاده کردن سیاستهای کلان کشور چین در استانها و شهرستانها تبادل نظر کردند.

photo_2017-03-02_11-09-43

مسئول کمیته نظارت و انضباط حزبی استان گوئیجو در این دیدار بازرسی و نظارت حزب بر قوه مجریه را از وظایف این کمیته دانست و افزود: انتقال تصمیمات از سطوح کلان به سطوح خرد در استانها و شهرستانها مهمترین وظیفه حزب در استانهاست.

وی با تشریح اوضاع اقتصادی استان گوئینجو گفت: در طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ میزان فقر در این استان با روشهای توانمندسازی و توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری و شکوفاسازی ظرفیت‌های استان ۵۰درصد کاهش یافته است.

حمیدرضا ترقی در این دیدار با تشریح سیستم نظارتی دستگاههای قضایی و مجلس ایران بر عملکرد مجریان، تجربه‌های نظارتی در ایران برای جلوگیری از فساد و تخلف از قانون را تشریح کرد و نحوه مبارزه با فقر و طرحهای موفق در این زمینه را در ایران و چین مورد بررسی قرار داد.

Print Friendly, PDF & Email

بدون نظر تا کنون

مکالمات را مشاهده کنید

بدون نظر!

شما بایدوارد شوید برای ارسال یک نظر.

<