شهدای موتلفه اسلامی

 

ردیف نام خانوادگی نام تاریخ شهادت محل شهادت محل دفن
۱ ابوالقاسمی محمّد مهدی ۱۳۶۲/۰۸/۲۸ پنجوین – عراق بهشت زهرا (س) ق۲۸
۲ ابوذری علی اصغر ۱۳۶۲/۱۲/۳۰ طلائیه بهشت زهرا (س) ق۲۷
۳ ابوذری حسین ۱۳۶۷/۰۵/۰۵ طلائیه بهشت زهرا (س) ق۲۷
۴ اتابکی ناصر ۱۳۵۹/۰۸/۲۴ سوسنگرد مفقود الاثر
۵ احمدی محمّدرسول و مهدی ۱۳۶۶/۰۵/۱۴ عملیات سوشت بهشت زهرا (س) ق۲۹
۶ احمدی خمینی حاج محمد مهدی ۱۳۵۷/۰۹/۱۷ تظاهرات خمین خمین-گلزار شهداء
۷ اردستانی حسن ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ شلمچه – ترکش خمپاره بهشت زهرا (س) ق۲۹
۸ اسد نادر ۱۳۵۷/۰۷/۲۴ جنگ های نامنظم با دکتر چمران بهشت زهرا (س) ق۲۴
۹ اسلامی محمّدصادق ۱۳۶۰/۰۴/۰۷ دفتر حزب جمهوری بهشت زهرا (س) ق ۷۲تن
۱۰ اسلامیت علی ۱۳۶۶/۰۵/۱۷ ارتفاعات میمک مفقود الاثر
۱۱ اسماعیل آبادی ابوالفضل ۱۳۶۷/۰۵/۰۵ ماموت بهشت زهرا (س) ق۲۹
۱۲ اعتمادیان محمد کاظم ۱۳۶۵/۰۷/۲۰ مسجد فاطمه الزهرا – فاو بهشت زهرا (س) ق۲۴
۱۳ اعتمادیان عباس ۱۳۶۶/۱۰/۲۵ ماموت ببهشت زهرا (س) ق۲۱
۱۴ اعظمی سعید ۱۳۶۶/۰۱/۲۲ شلمچه بهشت زهرا (س) ق۲۹
۱۵ افصحی زاده سیداسماعیل ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ کربلای ۵ بهشت زهرا (س) ق۲۰۹
۱۶ اقبال حسن ۱۳۶۶/۱۲/۲۲ مائوت بهشت زهرا (س) ق۲۶
۱۷ امانی حاج صادق ۱۳۴۴/۰۳/۲۶ پادگان حشمتیه ابن بابویه
۱۸ امانی مصطفی ۱۳۶۰/۰۵/۲۶ کامیاران بهشت زهرا (س) ق۲۴
۱۹ امانی محمد حسن ۱۳۶۱/۰۹/۲۶ سرپل ذهاب بهشت زهرا (س)
۲۰ امیری کیا محمد ۱۳۶۷/۰۵/۰۳ شلمچه بهشت زهرا (س) ق۲۶
۲۱ انبارلوئی محمّدصادق ۱۳۶۶/۱۲/۲۲ والفجر۱۰ گلزار شهدای قزوین
۲۲ انبارلوئی مسعود ۱۳۶۱/۰۴/۲۷ شلمچه گلزار شهدای قزوین
۲۳ انتظاری مقدم مجتبی ۱۳۶۵/۰۲/۰۲ مریوان مشهدالرضا(ع)
۲۴ اندرزگو سیدعلی ۱۳۵۷/۰۶/۰۲ خ ایران کوچه سقاباشی بهشت زهرا (س) ق۱۹
۲۵ آتوت محمّد ۱۳۷۴/۰۳/۱۳ مانور عاشورا جاده قم بهشت زهرا (س) ق۲۹
۲۶ آخوندی محمّدرضا احمد ۱۳۵۶/۰۷/۲۵ زندان اوین بهشت زهرا (س) ق۲۹
۲۷ آقایوسف کردستانی محسن ۱۳۶۵/۱۱/۰۹ شلمچه – کربلای ۵ بهشت زهرا (س) ق۲۷
۲۸ آل اسحاق ابوالحسن ۱۳۶۳/۱۲/۲۵ عملیات بدر گلزار شهدای قم
۲۹ باهنر محمّدجواد ۱۳۶۰/۰۶/۰۸ انفجار ساختمان نخست وزیری بهشت زهرا (س) ق۷۲
۳۰ بخارایی محمد ۱۳۴۴/۰۳/۲۶ پادگان حشمتیه ابن بابویه
۳۱ بخشی زاده علیرضا ۱۳۶۲/۰۸/۲۹ پنجوین مفقود الجسد
۳۲ بردپیشه یدالله ۱۳۵۹/۱۱/۱۶ سرپل ذهاب بهشت زهرا (س) ق۲۴
۳۳ برهمن محمّد ۱۳۶۱/۰۹/۱۶ عملیات طریق القدس بهشت زهرا (س) ق۲۴
۳۴ بهشتی محمد حسین ۱۳۶۰/۰۴/۰۷ حزب جمهوری اسلامی بهشت زهرا (س) ق۷۲
۳۵ بومیان خلیل ۱۳۵۸/۰۲/۲۵ تهران- خزانه- فلاح شهرستان قزوین
۳۶ پاجانی علی ۱۳۶۲/۰۸/۱۳ عملیات والفجر۴ بهشت زهرا (س) ق۲۸
۳۷ پهناور رسول ۱۳۶۶/۰۷/۰۲ شلمچه بهشت زهرا (س) ق۲۹
۳۸ پیرمرادی عباسعلی ۱۳۵۹/۰۷/۰۹ سرپل ذهاب بهشت زهرا (س) ق۲۴
۳۹ تاج الدین محمّدحسن ۱۳۶۲/۰۶/۲۲ قصر شیرین بهشت زهرا (س) ق۲۸
۴۰ تهوری سید مجتبی ۱۳۶۶/۱۲/۲۰ ماموت بهشت زهرا (س) ق۴۰
۴۱ توسلی محمّد ۱۳۶۱/۰۷/۰۹ بمبگذاری میدان امام خمینی بهشت زهرا (س) ق۲۶
۴۲ تیماجی عباس ۱۳۶۴/۰۵/۲۵ فکّه بهشت زهرا (س) ق۲۷
۴۳ جلیلی بال مصطفی ۱۳۶۲/۰۲/۲۴ شلمچه بهشت زهرا (س) ق۲۶
۴۴ جواهریان حسین ۱۳۶۶/۱۰/۲۶ بیت المقدس بهشت زهرا (س) ق۲۱
۴۵ جولایی سیدعباس ۱۳۶۵/۰۳/۱۴ بیت المقدس گلزار اصفهان ق۲۴
۴۶ حائری اسدی محسن ۱۳۶۳/۰۸/۱۳ پنجوین- عراق بهشت زهرا (س) ق۲۱
۴۷ حائری اسدی محمّدجعفر ۱۳۶۴/۰۸/۱۳ پنجوین- عراق بهشت زهرا (س) ق۲۱
۴۸ حاج رضایی ابوالفضل ۱۳۶۰/۰۶/۱۸ تهران-خ آذربایجان بهشت زهرا (س) ق۲۴
۴۹ حجاری رضا ۱۳۶۷/۰۵/۰۷ آخرین عملیات رمضان مفقود الاثر
۵۰ حجتی نژاد جمشید ۱۳۶۱/۰۶/۱۴ سومار بهشت زهرا (س) ق۲۴
۵۱ حسینی اشتهاردی سید مرتضی ۱۳۶۵/۰۵/۱۳ حاج عمران والفجر۲ بهشت زهرا (س) ق۲۸
۵۲ حسینی مجرد مصطفی ۱۳۵۹/۰۸/۱۳ شوش دانیال بهشت زهرا (س) ق۲۴
۵۳ حسینی نژاد امیر هوشنگ ۱۳۶۰/۱۲/۰۳ بمب گذاری منافقین عشرت آباد بهشت زهرا (س) ق۲۴
۵۴ حیدر حسین ۱۳۶۵/۱۲/۱۲ شلمچه – کربلای ۵ مفقود الجسد
۵۵ خادمیان غلامعلی ۱۳۶۲/۱۲/۱۸ جزیره مجنون روستای دامغان
۵۶ خادمیان محمد مهدی ۱۳۶۵/۰۱/۲۹ جاده خندق روستای دامغان
۵۷ خداوردی امیر ۱۳۶۳/۱۲/۰۹ جزیره مجنون بهشت زهرا (س) ق۲۴
۵۸ خراسانی احمد ۱۳۶۳/۱۲/۱۸ جزیره مجنون مفقود الاثر
۵۹ خیرمندی فضل ا… ۱۳۶۱/۰۵/۰۷ عملیات رمضان بهشت زهرا (س) ق۲۶
۶۰ دربندی سیدمحسن ۱۳۶۷/۰۵/۰۵ گیلان غرب بهشت زهرا (س) ق۳۸
۶۱ درخشان علی ۱۳۶۰/۰۴/۰۷ حزب جمهوری بهشت زهرا (س) ق۲۴
۶۲ دژسا قاسم ۱۳۶۷/۱۰ ماموت عراق بهشت زهرا (س) ق۲۷
۶۳ دلیر جواد ۱۳۶۱/۱۱/۲۳ فکّه بهشت زهرا (س) ق۲۴
۶۴ دولابی حیدری محسن ۱۳۵۹/۰۸/۱۳ اهواز مدرسه محبوبه متحدین بهشت زهرا (س) ق۲۴
۶۵ رئوفی زادگان مجید ۱۳۷۹/۱۱/۱۷ ترکش مین هویزه بهشت زهرا (س) ق۵۰
۶۶ رجائی محمّد علی ۱۳۶۰/۰۶/۰۸ انفجار نخست وزیری بهشت زهرا (س) ق۷۲ تن
۶۷ رحمانی مجید ۱۳۶۵/۰۲/۰۷ آبادان – جاده خسرو آباد بهشت زهرا (س) ق۲۴
۶۸ رحیمی صفت علیرضا ۱۳۶۱/۰۲/۱۴ صندوق تعاون صنفی بهشت زهرا (س) ق۲۴
۶۹ رضایی اصغر ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ شلمچه کربلای ۵ بهشت زهرا (س) ق۵۳
۷۰ رفیق دوست علی ۱۳۶۲/۰۱/۰۴ اهواز ارتفاعات شرخانی بهشت زهرا (س) ق۲۹
۷۱ رقمی احمد ۱۳۶۳/۱۱/۰۱ سانحه هواپیمائی بهشت زهرا (س) ق۲۴
۷۲ رقمی محسن ۱۳۶۲/۰۵/۲۵ جزیره مجنون بهشت زهرا (س) ق۲۴
۷۳ زارعی محمود ۱۳۶۱/۰۶/۰۸ خیابان پامنار ترور منافقین بهشت زهرا (س) ق۶۱
۷۴ زریباف سید ناصر ۱۳۶۶/۰۱/۲۱ کربلای۸ بهشت زهرا (س) ق۲۶
۷۵ زندیه حسین ۱۳۶۲/۱۲/۱۴ جزیره مجنون بهشت زهرا (س) ق۲۶
۷۶ زینی جواد ۱۳۶۰/۰۷/۰۵  آبادان شهرستان رودسر
۷۷ ساسانی خواه محمد ۱۳۶۱/۲/۱۸ شلمچه بهشت زهرا (س) ق۲۶
۷۸ سبزعلی قاسم ۱۳۵۷/۱۰/۱۸ شهر ری بهشت زهرا (س) ق۲۱
۷۹ سرحّدی جواد ۱۳۶۰/۰۴/۰۷ دفتر حزب جمهوری اسلامی بهشت زهرا (س) ق۷۲ تن
۸۰ سعید محمدی میثم ۱۳۶۵/۱۰/۲۰ کربلای۵ بهشت زهرا (س) ق۲۱
۸۱ سلیمانی عباس ۱۳۶۱/۰۷/۱۴ سومار بهشت زهرا (س) ق۲۶
۸۲ سلیمانی جواد ۱۳۶۵/۱۲/۱۲ شلمچه بهشت زهرا (س) ق۲۶
۸۳ سماواتیان حمیدرضا ۱۳۶۱/۰۲/۱۲ عملیات بیت المقدس بهشت زهرا (س) ق۲۶
۸۴ سمیعی مهدی ۱۳۶۷/۰۳/۲۳ شلمچه بهشت زهرا (س) ق۵۳
۸۵ سیدجوادی سیدحسن ۱۳۶۷/۰۲/۲۴ زاهدان بهشت زهرا (س) ق۲۶
۸۶ سیدخاموشی علیرضا ۱۳۶۵/۱۰/۲۰ شلمچه بهشت زهرا (س) ق۲۱
۸۷ شانه تراشها (مقدم) اسماعیل ۱۳۶۰/۱۰/۰۱ گیلان غرب بهشت زهرا (س) ق۲۴
۸۸ شلیله فاطمه
۸۹ شمیرانی محمّدتقی ۱۳۵۹/۱۱/۰۳ سوسنگرد بهشت زهرا (س) ق۲۴
۹۰ شیخ عطّار حسین ۱۳۶۱/۱۱/۰۲ والفجر مقدماتی بهشت زهرا (س) ق۲۴
۹۱ شیخ عطّار عباس ۱۳۶۱/۱۱/۰۳ والفجر مقدماتی بهشت زهرا (س) ق۲۴
۹۲ صادقی سیدعلیرضا ۱۳۶۲/۰۶/۲۶  گیلان غرب بهشت زهرا (س) ق۲۸
۹۳ صادقی سیدحسین ۱۳۶۲/۱۲/۱۱ جزیره مجنون بهشت زهرا (س) ق۲۸
۹۴ صباغ مسعود ۱۳۶۶/۱۰/۲۵ شلمچه۵ بهشت زهرا (س) ق۶۳
۹۵ صدیقی محمود ۱۳۶۶/۰۷/۱۶ سومار بهشت زهرا (س) ق۲۹
۹۶ صفّار هرندی رضا ۱۳۴۴/۰۳/۲۶ پادگان حشمتیه ابن بابویه
۹۷ صفارصفت مجید ۱۳۶۱/۰۴/۲۳ مفقودالاثر بهشت زهرا (س) ق۲۹
۹۸ صفری امیر ۱۳۶۶/۰۲/۰۳ کربلای۵ بهشت زهرا (س) ق۲۹
۹۹ صیاد شیرازی علی ۱۳۷۸/۰۱/۲۱ درب منزل- منافقین کوردل بهشت زهرا (س) ق۲۹
۱۰۰ طالبی محمود ۱۳۶۲/۰۸/۱۲ مریوان بهشت زهرا (س) ق۲۸
۱۰۱ طاهری محمّد ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه – عملیات کربلای ۵ بهشت زهرا (س) ق۵۳
۱۰۲ طاهری کجائی حسینعلی ۱۳۶۵/۱۰/۲۱ شلمچه کربلای ۵ بهشت زهرا (س) ق۲۶
۱۰۳ عباسپور تهرانی حسن ۱۳۶۰/۰۴/۰۷ دفتر حزب جمهوری اسلامی بهشت زهرا (س) ق۷۲ تن
۱۰۴ عبدالله پارسا صادق ۱۳۵۹/۱۰/۱۵ کرخه بهشت زهرا (س) ق۲۴
۱۰۵ عراقی مهدی ۱۳۵۹/۰۶/۰۴ خ زمرّد بهشت زهرا (س) ق۷۲ تن
۱۰۶ عرب سرخی مجتبی ۱۳۶۱/۰۲/۱۵ دزفول بهشت زهرا (س) ق۲۶
۱۰۷ عرب سرخی محسن ۱۳۶۳/۱۲/۲۲ جزیره مجنون بهشت زهرا (س) ق۲۶
۱۰۸ عرب سرخی محمّدرضا ۱۳۶۵/۱۰/۲۱ کربلای ۵ بهشت زهرا (س) ق۲۶
۱۰۹ عرفانی سیدحسین ۱۳۶۰/۱۰/۳۰ منطقه جابر گلزار شهدای گرگان
۱۱۰ علاقبند محسن ۱۳۶۶/۰۵/۲۶ سردشت بهشت زهرا (س) ق۲۹
۱۱۱ علیان مهدی ۱۳۵۷/۹/۱۷ خمین خیابان شهدا مقابل مخابرات خمین گلزار شهدا
۱۱۲ غیوران حسن ۱۳۶۶/۰۱/۰۸ شلمچه بهشت زهرا (س) ق۵۰
۱۱۳ فارسیان مجتبی ۱۳۶۱/۰۷/۱۲ مسلم ابن عقیل بهشت زهرا (س) ق۲۶
۱۱۴ فتحی مهدی ۱۳۶۰/۰۴/۳۰ شلمچه بهشت زهرا (س) ق۱۷
۱۱۵ فخامتی حمیدرضا ۱۳۶۵/۰۲/۲۶ فکه بهشت زهرا (س) ق۲۴
۱۱۶ فرّخ علیرضا ۱۳۶۲/۰۸/۳۰ والفجر بهشت زهرا (س) ق۲۸
۱۱۷ فرقانی فرد مهدی ۱۳۶۵/۱۰/۲۰ شلمچه – عملیات کربلای ۵ بهشت زهرا (س) ق۵۳
۱۱۸ قانع راد محمّد جواد ۱۳۵۹/۰۷/۰۷ سرپل ذهاب بهشت زهرا (س) ق۲۴
۱۱۹ قدس مجید ۱۳۶۵/۰۳/۱۴ جزیره مجنون گلزار شهدای محلات
۱۲۰ قدیریان منصور ۱۳۶۵/۱۰/۲۱ شلمچه بهشت زهرا (س) ق۲۴
۱۲۱ کاشانی نژاد مسعود ۱۳۶۵/۰۶/۲۴ جزیره مجنون بهشت زهرا (س) ق۲۴
۱۲۲ کچویی سید محمد ۱۳۶۰/۰۴/۰۶ قم بهشت زهرا (س) ق۷۲تن
۱۲۳ کریمی آزاد محسن ۱۳۶۲/۰۱/۲۶ عملیات فکه بهشت زهرا (س) ق۲۹
۱۲۴ کریمی سلیم علیرضا ۱۳۶۱/۰۹/۰۸ مهران بهشت زهرا (س) ق۲۸
۱۲۵ کزازی حسین ۱۳۶۳/۰۳/۰۸ کردستان بهشت زهرا (س) ق۲۷
۱۲۶ کزازی  سلطان مراد ۱۳۶۴/۱۲/۰۱ اهواز بهشت زهرا (س) ق۲۷
۱۲۷ گل محمّدی علیرضا ۱۳۶۲/۰۱/۱۵ فکه بهشت زهرا (س) ق۲۴
۱۲۸ گل محمّدی مجتبی ۱۳۵۹/۰۸/۱۳ اهواز بهشت زهرا (س) ق۲۴
۱۲۹ لاجوردی سید امیر ۱۳۶۲/۸/۲۹ پنجوین عراق بهشت زهرا (س) ق۲۰
۱۳۰ لاجوردی سید اسدا… ۱۳۷۷/۰۶/۰۱ بازار جعفری بهشت زهرا (س) ق۷۲تن
۱۳۱ محلاتی شیخ فضل ا… ۱۳۶۴/۱۲/۰۱ حمله هواپیمایی عراق قم- حرم حضرت معصومه
۱۳۲ محمّد مسعود ۱۳۶۴/۰۲/۲۰ جزیره مجنون بهشت زهرا (س) ق۲۷
۱۳۳ محمد خانی (جانباز) محمد علی
۱۳۴ محمدی ابوالفضل ۱۳۶۵/۱۱/۰۱ والفجر مقدماتی بهشت زهرا (س) ق۵۳
۱۳۵ محمدی مجید ۱۳۶۳/۰۱/۰۱ طلائیه بهشت زهرا (س) ق۵۳
۱۳۶ محمدیان ناصر ۱۳۵۹/۹/۱۰ آبادان بهشت زهرا (س) ق۲۴
۱۳۷ مخبری قمشه محمّدصادق ۱۳۶۲/۰۷/۱۸ یکی از ماموریت های دادستانی انقلاب بهشت زهرا (س) ق۲۱
۱۳۸ مدنی سیدرضا ۱۳۶۲/۰۸/۱۱ پنجوین عراق دماوند
۱۳۹ مسعودی ابوالفضل ۱۳۵۹/۱۱/۰۷ درب منزل به دست منافقین بهشت زهرا (س) ق۲۴
۱۴۰ مطهری مرتضی ۱۳۵۸/۰۲/۱۱ در حال که از یکی از جلسات بیرون آمد قم- حرم حضرت معصومه
۱۴۱ مطیعی راد محمّدرضا ۱۳۶۱/۱۱/۱۸ والفجر مقدماتی بهشت زهرا (س) ق۲۸
۱۴۲ معینی محسن ۱۳۶۱/۱۰/۱۹ بمب گذاری تجریش بهشت زهرا (س) ق۲۴
۱۴۳ مفتح محمّد ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ دانشگاه الهیات قم- حرم حضرت معصومه
۱۴۴ مقصودی علی اکبر ۱۳۶۲/۰۵/۱۲ عملیات والفجر بهشت زهرا (س) ق۲۴
۱۴۵ مقیمی محسن ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ طلائیه عراق بهشت زهرا (س) ق۵۰
۱۴۶ ملکی نسب عباس ۱۳۶۰/۰۶/۰۶ دهلاویه بهشت زهرا (س) ق۲۴
۱۴۷ منتظری امیرحسین ۱۳۶۵/۱۱/۰۱ شلمچه گلزار شهیدان چیذر
۱۴۸ مهرآئین محمّدرضا ۱۳۶۲/۰۱/۲۳ مهران بهشت زهرا (س) ق۲۸
۱۴۹ مهرآئین ناصر ۱۳۵۷/۰۴/۱۱ مهران بهشت زهرا (س) ق۲۸
۱۵۰ موجانی (جانباز) سید سعید
۱۵۱ موحّدی قمی احمد ۱۳۶۷/۰۴/۰۵ عملیات مرصاد بهشت زهرا (س) ق۲۶
۱۵۲ میرجعفری سید حسن ۱۳۶۱/۰۷/۲۷ سومار بهشت زهرا (س) ق۲۴
۱۵۳ میری سید محسن ۱۳۶۰/۰۳/۲۰ خرمشهر بهشت زهرا (س) ق۲۴
۱۵۴ ناروئی همت ۱۳۶۴/۱۱ بدست اشرار در بم شهرستان بم
۱۵۵ ناروئی جهانگیر ۱۳۶۵/۱۱ کربلای۵ استان کرمان- شهرستان فحرج
۱۵۶ ناطق نوری عباسعلی ۱۳۶۰/۴/۰۷ دفتر حزب جمهوری اسلامی بهشت زهرا (س) ق۷۲ تن
۱۵۷ نجفی نوروز علی ۱۳۶۷/۰۴/۱۵ مریوان شهرستان سلماس
۱۵۸ نظران محمّدعلی ۱۳۷۳/۰۷/۳۰ جاده مشهد بهشت زهرا (س) ق۲۴
۱۵۹ نعمایی (نعیمی) مصطفی ۱۳۶۵/۰۵/۱۰ مهران کربلای۱ بهشت زهرا (س) ق۵۳
۱۶۰ نوری رضا ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ شلمچه بهشت زهرا (س) ق۲۴
۱۶۱ نیری حمیدرضا ۱۳۶۰/۴/۲۶ جاده آبادان بهشت زهرا (س) ق۲۴
۱۶۲ نیری احمدعلی ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ عملیات والفجر۸ بهشت زهرا (س) ق۲۴
۱۶۳ نیک نژاد مرتضی ۱۳۴۴/۰۳/۲۶ پادگان حشمتیه ابن بابویه
۱۶۴ هاشمی علی ۱۳۶۱/۰۲/۱۸ بیت المقدس مفقودالاثر
۱۶۵ هزار پیشه حسن ۱۳۶۲/۰۸/۲۸ مریوان بهشت زهرا (س) ق۲۷
۱۶۶ وجه الله مقدم مجید ۱۳۶۰/۰۵/۱۴ بانه بهشت زهرا (س) ق۲۲
۱۶۷ وحدتی پویا علی اکبر ۱۳۶۳/۸/۲۶ سردشت بهشت زهرا (س) ق۲۴
۱۶۸ وصالی علی اصغر ۱۳۵۹/۰۸/۲۸ سر پل ذهاب بهشت زهرا (س) ق۲۴
۱۶۹ وصالی اسماعیل ۱۳۶۰/۰۸/۲۹ گیلانغرب بهشت زهرا (س) ق۲۴
۱۷۰ وفائی برومند ناصر ۱۳۶۲/۱۲/۹ قصرشیرین بهشت زهرا (س) ق۲۸
۱۷۱ وفایی امیر ۱۳۶۵/۱۲/۱۲ شلمچه بهشت زهرا (س) ق۵۳
۱۷۲ یوسفی محمود ۱۳۸۱/۰۲/۰۲ کربلای۴ بهشت زهرا (س) ق۵۰