تبیین نشانه حزب

۱- طرح برگرفته از كلمه جلاله « الله » است. كه همه كار و همه چيز از او و براي اوست و همه هستي در اين كلمه تجلي مي يابد و همه جهات به او منتهي مي شود. كلمه « الله » مستجمع جميع صفات خداست. خداوند مورد قبول همه اديان است و كلمه اي است كه مي تواند محور تفاهم بين همه دارندگان اديان و مذاهب مختلف باشد .

۲- نمود اوليه طرح ، « ستاره » است كه مظهر درخشندگي و زيبايي و نورانيت در ظلمت شب است و در مكتب اسلام، ائمه اطهار (عليم السلام) نجوم زاهره و النجم الثاقب ناميده شده اند. ستاره در نشانه حزب نشانگر اين نكته است كه تحزب خدا محور همچون ستاره اي در تاريكي جهان مادي مي درخشد .

۳- ستاره از تلفيق دو مربع در حال چرخش پديد آمده است كه نشانگر حركت و پويايي است.

۴- مربع و شكل هندسي دلالت بر نظم و اندازه دارد و چهارچوب تشكيلات را ميرساند.

۵- نمود مخفي نشانه ، كلمه « لا اله الا الله » است كه زيبايي در كلمه « الله » طراحي شده است. و مجموعه اي اقتباس شده از آيات قرآن مجيد است كه اصل اساسي توحيد را مطرح مي نمايد.

۶-  كلمه « لا » برگرفته از « لا شرقيه و لا غربيه » است .

۷-  نمود مخفي ديگر نشانه ، تصاوير نمونه اي از كتاب ، قلم و بنا است كه نشانگر فرهنگي بودن مؤتلفه و ساختار منظم تشكيلاتي آن مي باشد.

۸-  نام حزب مؤتلفه اسلامي بصورت پايه براي ستاره نوشته شده تا نشانه اي بر پاسداري كلمه توحيد باشد و ارتباط نشانه و حزب را برقرار كند.

۹-  نشانه ، در هر اندازه اي كه باشد زيبايي خود را دارد .

۱۰-  تاريخ تاسيس يادآور نظر و عنايت امام خميني (ره) در سال ۴۲ به مؤتلفه اسلامي و بيانگر سابقه تاريخي و استمرار حزب است .

۱۱-  رنگ سبز ، علامت رشد و سازندگي و آرام بخش و نشانه علوي است .