جلسه شورای حزب موتلفه اسلامی شهرستان اسفراین (خراسان شمالی)

2017-12-20 ۰ نظر

بنا به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی استان در جلسه شورای شهرستان که در روز دوسنبه ساعت ۱۹با حضور جناب آقای احمد نیا دبیر حزب موتلفه اسلامی استان  در محل دفتر حزب موتلفه اسلامی شهرستان اسفراین برگزار شد. دبیر حزب موتلفه اسلامی شهرستان فرمودند درحال رایزنی بادیگرگروههای اصول گرا هستیم، استیری دبیرحزب موتلفه اسلامی شهر ستان اسفراین درجمع اعضای این حزب بااشاره به ضرورت وحدت اصولگرا هادرانتخایات مجاس اظهارداشت دوتجربه موفق اصول گرایان اسفراین درانتخابات گذشته ی مجلس وریاست جمهوری چراغ راهنمای بسیازخوبی برای تصمیم گیری درانتخابات مجلس آینده میباشد،وی باتاکیدبراینکه هیچ راهی جزوحدت حداکثر ی گروههای اصول گرا برای موفقیت متصور نیست،  افزود درحال رایزنی بادوستان اصول گرادر شهرستان هستیم تا به یک گزینه واحد که توانایی نمایندگی افکار اصول گرا یان راداشته باشد برسیم.استیری ادامه داد حزب موتلفه اسلامی دفتر اسفراین باآغوش بازازاتحادوانسجام نیروهای ولایی درتصمیم گیریهای سرنوشت ساز حمایت خواهد کرد و خودرایکی ازاضلاع اصول گرا یی شهرستان میداندوازتصمیم جمعی حمایت خواهد کرد.

Print Friendly, PDF & Email

بدون نظر تا کنون

مکالمات را مشاهده کنید

بدون نظر!

شما بایدوارد شوید برای ارسال یک نظر.

<