تبلیغات مهندس میر سلیم در استان خراسان شمالی

2017-05-09 ۰ نظر

گزارش تصویری تبلیغات ستاد انتخابات مهندس میر سلیم در استان خراسان شمالی

اسفراین ۱ اسفراین ۲ اسفراین ۳ اسفراین ستاد میر سلیم ۲ اسفراین ستاد میر سلیم ۳ اسفراین ستاد میر سلیم ۴ - Copy اسفراین ستاد میر سلیم ۴ اسفراین ستاد میرسلیم - Copy اسفراین ستاد میرسلیم اسفراین ستاد میرسلیم۱ - Copy اسفراین ستاد میرسلیم۱ IMG_0617 IMG_0618 IMG_0619 IMG_0620 IMG_0621 IMG_0622 IMG_0623 IMG_0624 IMG_0625 IMG_0626 IMG_0627 IMG_0628 IMG_0601 IMG_0602 IMG_0603 IMG_0604 IMG_0605 IMG_0606 IMG_0607 IMG_0608 IMG_0609 IMG_0610 IMG_0611 IMG_0612 IMG_0613 IMG_0614 IMG_0615 IMG_0616 آشخانه ۱ آشخانه ۲ آشخانه ۳ آشخانه ۴ آشخانه IMG_0629 IMG_0630 IMG_0631 IMG_0632 IMG_0633 IMG_0634 IMG_0635 IMG_0636اسفراین ستاد میر سلیم ۲ اسفراین ستاد میر سلیم ۳ اسفراین ستاد میر سلیم ۴ - Copy اسفراین ستاد میر سلیم ۴ اسفراین ستاد میرسلیم - Copy اسفراین ستاد میرسلیم اسفراین ستاد میرسلیم۱ - Copy IMG_0622 IMG_0621 IMG_0620 IMG_0619 IMG_0618 IMG_0617 اسفراین ستاد میرسلیم۱ IMG_0624 IMG_0623 IMG_0625 IMG_0626 IMG_0627 IMG_0628 IMG_0601 IMG_0602 IMG_0603 IMG_0604 IMG_0605 IMG_0606 IMG_0607 IMG_0608 IMG_0609 IMG_0610 IMG_0611 IMG_0612 IMG_0613 IMG_0614 IMG_0616 IMG_0615 آشخانه ۱ آشخانه ۲ آشخانه ۳ آشخانه ۴ آشخانه IMG_0629 IMG_0630 IMG_0631 IMG_0632 IMG_0633 IMG_0634 IMG_0635 IMG_0636

 

Print Friendly, PDF & Email

بدون نظر تا کنون

مکالمات را مشاهده کنید

بدون نظر!

شما بایدوارد شوید برای ارسال یک نظر.

<