براساس گزارش روابط عمومی حزب مؤتلفه اسلامی استان آذربایجانشرقی اولین جلسه شورای اجرایی گام دوم انقلاب اسلامی

2019-04-14 ۰ نظر

براساس گزارش روابط عمومی حزب مؤتلفه اسلامی استان آذربایجانشرقیاولین جلسه شورای اجرایی گام دوم انقلاب اسلامی

در ابتدای جلسه دکتر جهانی فرارسیدن سال رونق تولید را خدمت مدعوین تبریک و تهنیت گفتند ایشان در ادامه فرمودند این جلسه جهت جمع بندی نظرات و پیشنهادات اعضای حاضر در دو موضوع بیانیه گام دوم انقلاب و سند توسعه الگوی ایرانی اسلامی می باشد که بعد از مطالب ایشان هر یک از اعضا راهکارها و پیشنهادات مکتوب خود را با توضیحات لازم ارائه نمودند و مقرر شد این شورا دو هفته یک بار در جهت اجرایی نمودن سند گام دوم انقلاب نشست حضوری داشته و در جهت راهکارهای لازم برای اجرایی شدن بندهای مصوب اقدام نمایند که مراتب اقدامات ونتایج آن با پیشبرد اهداف مدنظر محضر نماینده محترم ولی فقیه در استان و استاندار محترم و دبیرکل حزب محترم و رئیس محترم شورای مرکزی گزارش شود.

Print Friendly, PDF & Email

بدون نظر تا کنون

مکالمات را مشاهده کنید

بدون نظر!

شما بایدوارد شوید برای ارسال یک نظر.

<