انواری در کنفرانس احزاب آسیایی: احزاب پل ارتباطی اراده سیاسی با نظام حقوقی هستند

2018-02-03 ۰ نظر

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان این که احزاب به عنوان ابزار مردم سالاری، پل ارتباطی اراده سیاسی با نظام حقوقی هستند، گفت: نمی توان دم از مردم سالاری بزنیم اما از حزب خبری نباشد؛ این دو لازم و ملزوم هم هستند و فساد هر دو به هم متصل است.

به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، حسین انواری روز شنبه در دومین روز از بیست و نهمین نشست کمیته دائمی کنفرانس بین المللی احزاب سیاسی و دومین کنفرانس ویژه راه ابریشم ، گفت: از این نشست و نشست های مشابه باید به یک وحدت، همگرایی و استراتژی واحد برای موضوع جاده ابریشم برسیم و برای این کار باید از همه ظرفیت ها استفاده کرد.

وی به ایجاد شاخص برای این همگرایی اشاره کرد و ادامه داد: باید این شاخص ها را مرور و تعیین تکلیف کنیم.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان این که دو دسته حزب در آسیا، آمریکا و آفریقا داریم، یادآور شد: یک سری احزاب انسانی هستند که دنبال احیای کرامت انسان ها، توسعه عدالت، رفع ظلم و مدافع حقوق مردم هستند و پیروزی را از آن خدا و کارآمدی را در خدمت به مردم می دانند که امید است احزاب آسیایی از این نوع احزاب باشند که این ها قدرت را برای خدمت مسئولانه می خواهند.

انواری افزود: یک سری از احزاب هم حیوانی هستند که قدرت را برای تمایل شخصی می خواهند، رفتار سلطه گرایانه دارند و از زور، تطمیع و تهدید استفاده و زشتی ها را زیبا می کنند و در مسیر جدال و تفرقه افکنی حرکت می کنند.

وی همچنین گفت: این دو دسته قابل تعامل با هم نیستند؛ یعنی در گروه اول ممکن است افتراق و اشتراکات زیادی داشته باشند اما با هم در تعامل بوده و این گروه با گروه دوم نمی تواند تعامل کند چون از نظر تفکر متفاوت هستند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان این که حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خودش، الهی است و در حکومت های مردم سالار، مردم، سالار خود بوده و حق حاکمیت بر سرنوشت خود را دارند، یادآور شد: مردم در این حق الهی مشترکا در یک سازماندهی در کشور تشکیلات ایجاد می کنند که قدرت را جمعی به عده ای می دهند که به آنها خدمت کنند یعنی توان سیاست با مردم است.

انواری ادامه داد: قدرت در عین حال که از آرای مردم برخوردار بوده و کمال است اما امانت بوده و آنهایی که به قدرت می رسند امانتداران صاحبان قدرتی که مردم هستند، می باشند. برخی از دولت ها وقتی قدرت به دستشان می آید، طغیان، استبداد و خیانت می کند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان این که حزب، قانون و دولت ملازمه منطقی با هم دارند، گفت: کشورهایی که دم از مردم سالاری می زنند اما احزاب را سرکوب می کنند با چالش هایی رو به رو هستند و اداره کشور در این شرایط موجی و ژله ای است.

انواری خاطرنشان کرد: احزاب آسیایی در فضایی که قرار گرفتیم باید شایستگان را شناسایی و برای داوری به مردم معرفی کنیم و اراده های غیر شفاف شهروندان را منجسم و قابل محاسبه عملیاتی کرده و برای نظارت بر قدرتی که به صاحبان قدرت تفویض شده، همگرایی اجتماعی داشته باشند.

وی با بیان این که یکی از جایگاه هایی که برای نظارت وجود دارد احزاب هستند که باید منصفانه و ناصحانه باشد، ادامه داد: ما برای رسیدن به این کمال نیاز است که تعاملاتی را به صورت تشکیل گروه های همفکری داشته باشیم.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی اضافه کرد: برنامه های فرهنگی و اجتماعی را در ارتباط با تغییرات جاده ابریشم از قبل پیش بینی کنیم که باعث تبادل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می شود و باید به زیرساخت های آن در مبادلات حزبی پرداخته شود و الگوهای ممکن را برای پیشرفت تشکیل دهیم.

وی پیشنهاد کرد کارگروه هایی از احزاب مختلف آسیایی به صورت اتاق فکر برای برون داد تشکیل شود و با فعالیت در سازمان هایی مانند سازمان ملل تلاش شود احزاب رسمی و قوی کشورها در آن حضور فعال داشته باشند.

Print Friendly, PDF & Email

بدون نظر تا کنون

مکالمات را مشاهده کنید

بدون نظر!

شما بایدوارد شوید برای ارسال یک نظر.

<