استان ها

عبدالله فاتحی: رایهای قبیلهای یکی از معضلات انتخابات شوراها است

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی بوشهر گفت: مجموعه اصولگرایان در استان بوشهر نیز خود را برای رقابت

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان گیلان: مرحوم شجونی هیچ وقت دست از مبارزه برنداشت

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی گیلان با بیان اینکه حجت الاسلام شجونی به‌عنوان شاگردی مبارز همیشه در

جواد آرین منش: دامن زدن مسئولین به حزب گریزی مانع تحقق کارکرد احزاب است

دبیر خراسان رضوی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: یکی از مصائب و مشکلات امروز جهان اسلام تفرقه