چهارمحال و بختیاری

عملکرد ترامپ فروپاشی آمریکا را نزدیک تر می کند.

به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی چهارمحال و بختیاری ، مراد کاظمی دبیر حزب در