اخبار حزب

چگونه به مقام توجیه حقوق های کلان می رسیم؟

این که یک نماینده مجلس چقدر حقوق می گیرد، شاید چندان اهمیتی نداشته باشد، اما روحیه

ایجاد پایگاه جمع آوری کمک های مردمی به رزمندگان مدافعان حرم در واحد خواهران حزب موتلفه اسلامی استان تهران

به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، واحد خواهران حزب موتلفه اسلامی استان تهران در راستای